Tjenester

TILSTANDSRAPPORT ETTER NY FORSKRIFT


En tilstandsrapport beskriver eiendommens tekniske tilstand og eventuelle vedlikeholdsbehov. Vi tilbyr tilstandsrapport for for eneboliger, rekkehus/tomannsboliger, leiligheter og fritidsboliger. Alle byggets deler blir gjennomgått , hvor det blir satt tilstandsgrad på de ulike bygningsdelene.  Rapporten anbefales ved omsetning av bolig for å redusere eventuelle konflikter mellom kjøper og selger.

Våre rapporter ivaretar krav i ny avhendingslov gjeldende fra 01.01.2022.


VERDI- OG LÅNETAKST


Verditakst av eneboliger, leiligheter, fritidsboliger,  mindre næringsbygg og tomter. En verditakst er ikke en tilstandsrapport men er rapport som baserer seg på en visuell befaring. I rapporten beskrives område, tomten og det foreligger en bygningsmessig beskrivelse. Teknisk verdi og verditakst  fastsettes, og servitutter opplyses


ANDRE TJENESTER


Kontakt oss for andre tjenester som bistand på visning, ferdigbefaring, overtakelse, reklamasjonshåndtering etc.